Fejl i lønsedler - penge til medlem.

Fejl i lønsedler - 200.000 kr. retur til Kristian.

Kristian, der har arbejdet som ufaglært i hjemmeplejen i en af de kommuner som FOA Frederikssund dækker, har fået gennemgået sine lønsedler fra 2009, 2010 og 2011 af FOA Frederikssund.
Under gennemgangen af lønsedlerne har FOA Frederikssund fundet fejl for kr. 200.000. Kristians glæde stor, da vi efter en længere sagsbehandling kunne ringe og sige, at vi havde fået 200.000 kr. hjem til ham.
Pengene er nu udbetalt til Kristian, men FOA Frederikssund oplever desværre mange fejl i medlemmernes løn - særligt inden for social- og sundhedssektoren.
Vi har da også mange sager liggende til gennemgang. En sådan lønsag kan tage op til 3 år fra vi får sagen ind, og til den er færdigforhandlet med arbejdsgiveren, idet både FOA og arbejdsgiver skal gennemgå alle lønsedler, saldoopgørelser, arbejdstids-opgørelser etc..

Irene Buus og Charlotte Jacobsen, FOA Frederikssund