Pressemeddelelse

Besparelse på dagplejepædagogtimerne.

5. oktober 2012

Det er med stor undren, at FOA Frederikssund må konstatere, at Frederikssund kommune i forbindelse med budgetforslaget for 2013 har til hensigt at spare på dagplejepædagogtimerne.

Dette stemmer meget dårligt overens med, at Regeringen har tildelt landets kommuner et samlet beløb på 500 millioner kr til bedre normeringer i dagtilbud for børn mellem 0- 5 år.

Dagplejepædagogerne er en meget vigtig del af dagplejen. Ifølge dagtilbudsloven skal de bl.a. føre både anmeldte og uanmeldte tilsyn hos dagplejerne og skal sammen med dagplejerne sikre, at børnene trives og udvikler sig som de skal.

Vi skal advare mod, at der skæres yderligere i dagplejepædagogtimerne, det kan få alvorlige konsekvenser hvis der ikke er den nødvendige tid til at udføre arbejdet. 

Derfor opfordres Frederikssund kommune til at udmønte de tildelte midler som er øremærkede til at styrke kvaliteten i dagtilbud

Ann Nielsen,   Pædagogisk sektor                  

Charlotte Jacobsen, Afdelingsformand, FOA Frederikssund