Indmeldelseskarens og konflikt

Indmeldelsesfrist for ret til konfliktunderstøttelse

Hovedbestyrelsen har vedtaget, at for konfliktramte, der var ansat på overenskomstområdet før 1. januar 2013 skal medlemskab af FOA være trådt i kraft 1. januar 2013, for at medlemmet kan oppebære konfliktunderstøttelse.

Læs mere her