Hold da helt pause

Hold da helt pause

Dette gælder også hvis du arbejder 6 timer eller mindre.
Vedrørende pauser på de pædagogiske område, ældreområdet m.v:

Vi er blevet gjort opmærksom på en række tilfælde hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved eksempelvis pædagogmedhjælpernes ret til at holde pauser på dage, hvor der arbejdes 6 timer eller derunder.
Ganske særligt er det deltidsansatte, som oplever at deres ret til pauser problematiseres.

Læs mere her.