Forenede service vandt udlicitering i Staten

Forenede Service vandt udlicitering

Forsvarskommandoen har meddelt, at kontrakten med Forenede Service blev underskrevet fredag den 13. januar 2012.
Overdragelsesdatien er den 1. april 2012 for alle omfattede ansatte fra FBE samt facility kontrakten på FMT og FPT og kantinekontrakten i FKO.
Øvrige rengøringskontrakter på allerede udliciterede områder overtages af Forenede Service allerede den 1. februar 2012.