Indhold og perspektiv i aktivering

Ny pjece - Indhold og perspektiv i aktiveringen

Der har de seneste par år været en udvikling på de offentlige arbejdspladser, som er gået fra mangel på arbejdskraft til nedskæringer.
Der er samtidig sket en stor stigning i antallet af medarbejdere som er ansat i løntilskud.

FOA har lavet en pjece som indeholder megen interessant læsning.
Du kan downloade eller bestille den her.