Høringssvar fra FOA og 3F

Servicesektorens høringssvar

I forbindelse med Frederikssund kommunes budget 2010 besluttede man, med en besparelse på kr. 4 mio., at foretage en analyse af hele Teknisk Service området.

Det vil betyde, at alle tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere vil blive harmoniseret i deres arbejdsopgaver og områder.

Der er nu en høring om ændret organisering af Teknisk Service område.
Tillidsrepræsentaterne fra FOA og 3F har deltaget i en sparringsgruppe omkring udarbejdelse af høringsmaterialet.

Læs hele høringssvaret her.