De frivilliges arbejde

De frivilliges arbejde er et godt supplement

Dennis Kristensen er tidligere på året kommet med en pressemeddelelse om det frivillige arbejde som en stor del af danskerne deltager i.
De frivillige er et vigtigt supplement i hverdagen.
Du kan læse hele pressemeddelelsen her.