Mette-TR
Mette Wunderov

Sådan undgik jeg at blive slået på jobbet.

Sådan undgik jeg at blive slået på jobbet.

Sådan undgik jeg at blive slået på jobbet

Demente og voldelige beboere giver store udfordringer for personalet, også på Frederikshavns Kommunes plejecentre. SOSU`erne mangler blandt andet viden og redskaber til at tackle demente beboere. Nu er der endelig kommet uddannelse af personalet, som har medført store forbedringer.

Mette Wunderov, social og sundhedsassistent på et plejecenter i Frederikshavn Kommune, og tillidsrepræsentant i FOA.

Det er mandag morgen, og vores beboer råber højt og slår ud efter mig. Jeg har ondt i maven, og er bange for at hjælpe med morgenplejen. Hun bider, og sparker ud efter mig. Ved tidligere lejligheder har jeg været nødt til at forlade stuen, uden at give den nødvendige omsorg og pleje som hun har behov for, med hendes demenssygdom. For derefter at komme tilbage senere.

I Danmark lever ca. 90.000 mennesker med en demenssygdom. Sygdommen udvikler sig forskelligt – nogle demente er udfordret på hukommelsen, mens andre bliver udad reagerende – de slår, spytter, sparker og råber ad os. Ikke for at være onde, men fordi de er syge.  

Tidligere har jeg tilkaldt såkaldte STOP-vagter, til at hjælpe i disse situationer. STOP er vagter, der er blevet brugt, når personalet ikke selv har kunnet håndtere vores beboere.

Fra truet til udfordret
For nylig var hele personalegruppen, fra de to demenshuse, i vores plejecenter på et kursus, der hedder ”fra truet til udfordret”. Undervisningen har taget udgangspunkt i vores situationer i hverdagen. Vi lærte om hvor vi skulle placere os ved hjælp til påklædning, tandbørstning osv. Vurdere situationen inden vi påbegynder vores arbejde, være mere opmærksomme på hvor beboerens hænder og fødder er i plejesituationen. Samt at det er OK at trække sig, og prøve senere.

Efter dette kursus, har jeg nu mere mod på den daglige pleje og omsorg til de demente beboere. Jeg er blevet mere tryg i mit arbejde, og beboerne er tit roligere, da der ikke længere kommer ”fremmede” STOP-vagter i huset.

Derfor er jeg så glad for at man nu i stedet øger opmærksomheden på efteruddannelse og dermed på HVORDAN vi undgår disse situationer.

Så giv vores sundhedspersonale mere efteruddannelse, så vi kan gå trygge på arbejde. Vores demente beboere fortjener denne tryghed og omsorg. Især i disse tider, hvor der skal være mere fokus på rekruttering og fastholdelse af vores sundhedspersonale. Så fortsæt endelig den vej.

I dag klarer jeg selv opgaverne, med den viden og de redskaber jeg har fået efter uddannelse.