Lønforhandling i pædagogisk sektor 2023

Nu skal der forhandles om lokale lønmidler for 2023 i Frederikshavn kommune. Her kan du se, hvem der forhandler DIN løn i pædagogisk sektor, samt hvad du skal gøre for at komme i betragtning.

Lønforhandling i Frederikshavn kommune 2023 - nu sker det!
Igen i 2023, skal der forhandles om lokale lønmidler for ansatte ved Frederikshavn kommune. Forhandlingerne skal, jf. procedureaftalen om lokal løn i Frederikshavn, være afsluttet inden udgangen af oktober måned 2023. 

Tillidsrepræsentanten (TR) er en vigtig nøgleperson i forhandlingerne

Alle de lokale forhandlinger varetages som udgangspunkt af din FOA tillidsrepræsentant. Er du i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant eller har du spørgsmål til, hvordan lønforhandlingen kommer til at foregå på netop din arbejdsplads, kan du tjekke hvem der er din lønforhandler via linket herunder: 

Tjek hvem der er din lønforhandler (PDF-fil åbner)

Indstilling til lokal løn - hvordan kommer jeg i betragtning
Ønsker du at komme i betragtning ved dette års forhandlinger, er det vigtigt, at du udfylder og sender din indstilling til den person, der skal forhandle din løn. Pædagogisk sektor har udarbejdet et indstillingsskema, som du er velkommen til at benytte. Men du kan også blot sende en mail eller ringe til din lønforhandler med dine ønsker og forslag til lønforhandlingen. Skemaet er medsendt som bilag, sammen med mailen her.

Tidsfrister for indstillinger

Er du dækket af en tillidsrepræsentant, skal du altid følge den information og den eventuelle anden tidsfrist for aflevering af lønforslag som du har fået oplyst af din tillidsrepræsentant. Har du allerede tidligere afleveret ønsker til lokalløn som der ikke er givet noget for, kan du med fordel sende ønsket igen, eller forhører dig hos din forhandler, om det automatisk medtages på ny.

Hører du ikke andet, skal du sende din indstilling, til den, der står som din lønforhandler på listen. Fristen for at aflevere/sende skemaet er onsdag den 31. maj 2023.  

Sender/afleverer du et forslag, forbedrer du muligheden for at FOA kan indstille dig til lokal løn 2023 – men vi prioriterer altid i indstillingerne!
Forud for forhandlingerne, laver din lønforhandler nogle udregninger og ser på, hvor stor en andel af de lokale lønmidler det enkelte medlem får. Kan forhandleren se, at en kollega har mange års ansættelse, men får ingen eller kun en meget lille andel af de lokale lønmidler, så vil forhandleren kunne prioritere at medtage forslag om tildeling af lokal løn til netop denne kollega. Vi har en opgave i, at alle kommer med på lokal-løns-vognen, og at vi ikke efterlade nogle tilbage på perronen.

Hent indstillingsskema her (PDF-fil åbner)

Med et begrænset råderum til lokal løn, vil der altid skulle prioriteres i indstillingerne, og der er derfor ikke nogen garanti for at der tildeles lokal løn, selvom både FOA og ledelse indstiller. Der vil blive tale om prioriteringer af de midler der er til rådighed.

Særligt vedrørende kriterier!
Du kan blive mødt med, at der på din arbejdsplads, er særlige kriterier <span tahoma?,sans-serif?="">i forhold til, hvad der kan give lokal løn. MEN disse kriterier er ikke forhandlet med FOA. Derfor må du meget gerne indstille og sende dit forslag til os på alt som du mener kunne være relevant. Efterfølgende tager din forhandler kontakt til ledelsen for at forhandle, og vi rejser gerne krav om lokal løn, for alt andet end hvad der måtte stå i nogle lokale kriterier.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte den person, der er din lønforhandler.

Med venlig hilsen

René Johansen
Sektorformand, pædagogisk sektor
FOA Frederikshavn