De gode historier

Lønforhandling giver nyansat social- og sundhedsassistent godt 16.000 ekstra i lønningsposen om året – vel at mærke for 30 timer/ugen.

I forbindelse med ansættelse som social- og sundhedsassistent i 30 timer/ugen, på en arbejdsplads, som ikke er dækket af en tillidsrepræsentant, rejser afdelingen krav om mere i løn overfor arbejdsgiver. Efter dialog frem og tilbage, ender det med, at medlemmet får 16.177,- mere i løn om året, end det arbejdsgiver først foreslog.  


Usaglig afsked giver 80.000 kr. i forlig til medlem.

Et medlem bliver usagligt opsagt, og FOA Frederikshavn indleder forhandlinger.

Efter knap to år hvor sagen bliver forhandlet mellem FOA forbund, og KL er der indgået forlig, så vores medlem får 80.000 kr for usaglig afsked.


Løntjek fører til stor efterbetaling – En dagplejer skal have efterbetalt godt kr. 21.000,- plus pension og stiger kr. 2415,- pr. måned. 

Fællestillidsrepræsentant (FTR) Gitte Lau Petersen blev, ved gennemgang af en dagplejers løn oplysninger opmærksom på, at dagplejeren manglede kvalifikationsløn for uddannelse. Et løntillæg, der i sin tid var blevet forhandlet, men nu pist forsvundet!

FTR kontaktede straks lønkontoret, der kunne bekræfte fejlen. Løntillægget var fejlagtigt ikke blevet udbetalt de sidste 9 måneder. Dagplejeren får nu en efterbetaling på godt kr. 21.000,- plus pension samt tilbageført tillægget, som en fast del af lønnen, hvilket svarer til en lønstigning på godt 2400,-. Pr. måned.