Løntjek giver 1 million til portører på Amager-Hvidovre Hospital.

Løntjek giver 1 million til portører


Siden efteråret 16 har FOA 1 behandlet en række problematiske lønsager for portørerne på Amager-Hvidovre Hospital. Efter langvarige forhandlinger er der indtil videre hentet 1 million kroner hjem til portørerne – og der er mere i vente.

”Sagen viser, at det er vigtigt at holde øje med sin lønseddel og få lavet et løntjek, hvis man er i tvivl, om alt er ok”, fortæller Hans Bøgesvang Riis, der er jurist i FOA 1. Det er ham, der først og fremmest har forhandlet pengene hjem til portørerne. De enkelte portører har indtil nu fået tilbagebetalt mellem et par tusind kroner og ca. 100.000 kroner.

Fejl i anciennitet, indplacering og tillæg

Kernen i fejlen ligger i forkert anciennitet-indplacering, forkert grundlønsindplacering og manglende forhåndsaftalte tillæg. Især ancienniteten har stor betydning på grund af portørernes garantiløn.

Rigtig mange portører var blevet indplaceret på et forkert anciennitets-trin. Deres anciennitet var forskubbet med op til flere år. Normalt stiger en portørs løn automatisk med 6 løntrin efter 10 års ansættelse. Når portøren er indplaceret forkert, mister han sin garantiløn i de mange måneder, anciennitet er regnet forkert. Det er ca. 2.200 kroner + pension hver måned – det er mange penge.

Andre portører blev holdt længere end de korrekte 8 måneder på løntrin 13 - aspirant-løntrinet – uden pension. Det vil sige, at portørerne i flere år fik 2 løntrin for lidt og manglede 13,4 % i pensionsbidrag.

Derudover var der en stribe portører, der ikke fik de forhåndsaftalte tillæg for aften, nat og mors-kørsel.

Alt i alt fejl for godt en million kroner.

Status

De fleste fejl er nu blevet rettet, og portørerne har fået tilbagebetalt den løn, de er blevet snydt for. Men der er ikke enighed mellem FOA1 og HR om rentespørgsmålet. Hans Bøgesvang Riis kører derfor en sag om det spørgsmål, og han er klar til at tage sagen hele vejen i tvistesystemet, hvis parterne ikke kan blive enige.

Kontakt din TR ved usikkerhed

Er du i tvivl, om du er indplaceret korrekt - eller om du får det rigtige i tillæg? Så kontakt din tillidsrepræsentant og få et løntjek. Det betaler sig!