Martin Petersen er ved at efteruddanne sig inden for socialpædagogik.

Kompetencefonden - fed mulighed

Går du og overvejer efter- eller videreuddannelse, så er det blevet nemmere med midler fra Kompetencefonden. Mød Martin Petersen, der sprang til, da muligheden bød sig.

”Jeg har længe ville arbejde mere med mennesker – det her er en super fed mulighed”, fortæller Martin Petersen, der med hjælp fra Kompetencefonden er ved at tage en Akademiuddannelse i Socialpædagogik.

Martin arbejder til dagligt som værkstedleder i Aktivitetshuset Brumbassen – et socialt værested i Glostrup. Her står han for det praktiske kontorarbejde og hjælper husets brugere til at fungere socialt og få hverdagen til at hænge sammen.

 

Videreuddannelse efter MUS

Det var til en medarbejderudviklingssamtale, at Martins leder spurgte, om han var interesseret i efteruddannelse indenfor det pædagogiske område. Brugerne af Aktivitetshuset er mennesker med psykiske problemer, derfor giver en efteruddannelse i Socialpædagogik rigtig god mening for Martin, der har en baggrund som håndværker. ”Jeg har tidligere tænkt på at læse til pædagog, fordi jeg synes, det er spændende at arbejde med mennesker. Jeg er mega stolt over at få muligheden.”

 

Nemt at søge støtte

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik ligger på listen over forhåndsgodkendte uddannelser. Derfor var ansøgningsprocessen meget simpel. Ansøgningen krævede lidt formalia og en underskrift fra lederen og en repræsentant fra FOA 1. Derefter gik der kort tid, og så var ansøgningen godkendt. Martin startede på sin nye uddannelse torsdag den 31. august 2017 og bliver færdiguddannet i starten af 2018.

 

Vil du efter- eller videreuddannes?

Kompetencefonden giver op til 25.000 kroner i tilskud til efter- og videreuddannelse. Hvis du er interesseret i uddannelse, så snak med din leder eller tillidsrepræsentant - eller kontakt FOA 1, og hør om dine muligheder. Du kan også læse mere på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside eller Den Regionale Kompetencefonds hjemmeside.