Voxpop til Kommunal- og Regionsrådsvalget

Der er snart Kommunal- og Regionsrådsvalg. I den anledning har vi spurgt, hvad medlemmer af FOA 1s repræsentantskab synes, der er vigtigt op mod valget. Denne gang har vi talt med Claus Windfeld og Ove Thuesen.

Claus Windfeld

Medlem af FOA 1s repræsentantskab og faglig sekretær i FOA 1

 

 

 

Hvilke emner synes du, der er vigtige til Kommunal- og Regionsrådsvalget?

Nedskæringer på velfærd og offentlige stillinger skal på bordet. Og så skal vi have et opgør med ideen om, at offentlige stillinger er mindre værd end private – vi skal have et opgør med finansministeriets regnemodeller, fordi de påvirker den kommunale økonomi. Det nytter ikke noget at blive ved med at spare.

 

Hvilke emner synes du, der er vigtige for FOA 1s medlemmer til Kommunal- og Regionsrådsvalget?

Igen – stop med at spare! Vi skal have fokus på, at nogle kommuner bruger færre penge, end de har budgetteret med. Det bliver dyrere på sigt at spare. Eksempelvis bliver der nedlagt stillinger på skoleområdet i København, og de ændrer stillingsbetegnelser, så personalet får mindre i løn. I teorien skal personalet ikke løse samme opgaver – men i praksis gør de det med ringere vilkår.

 

Hvorfor er det vigtigt at stemme til Kommunal- og Regionsrådsvalget?

En stemme til kommunalvalget giver stor indflydelse. Der skal færre stemmer til at vælge en kandidat her end ved folketingsvalget– og der skal ikke mere end en  person til at ruske op i tingene og sætte nye sager på dagsordenen.

Brug din stemme - den kan eksempelvis være en chance for at give en kommunal bykonge modstand.

 
 

Ove Thuesen

Medlem af FOA 1s repræsentantskab og Overbrandmester ved Hovedstadens Beredskab

 

 

 

 

Hvilke emner synes du, der er vigtige til Kommunal- og Regionsrådsvalget?

Der skal være omsorg for både unge og gamle – for alle mennesker i befolkningen. Vi skal have fokus på de små i vuggestuerne og børnehaverne, de større børn i skolerne og de ældre på plejehjemmene. Vi skal have flere varme hænder i stedet for alle de Djøfere.

 

Hvilke emner synes du, der er vigtige for FOA 1s medlemmer til Kommunal- og Regionsrådsvalget?

Trivsel på arbejdspladsen er et vigtigt emne – at der er nok hænder til at varetage opgaverne for borgerne. Eksempelvis ser vi nogen steder, at der forsvinder stillinger, og i stedet kommer der frivillige ind. Det duer ikke. Vi skal også huske at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen, vi skal lytte til medarbejderne.

 

Hvorfor er det vigtigt at stemme til Kommunal- og Regionsrådsvalget?

Det burde være en demokratisk pligt at stemme – en borgerpligt. Du kan ikke have indflydelse, hvis du ikke stemmer.