Fremtidens usikre arbejdsmarked - debatter, oplæg og studietur

0 timers kontrakter, deltidsjobs og løndumping. Fattigdom og social ulighed er hverdag mange steder i Europa. Vores naboland Tyskland er hårdt ramt, det sætter vi fokus på, i forårets første debat, torsdag den 1. marts.

FOA 1 inviterer i løbet af foråret til en række debatter og en studietur med fokus på fremtidens arbejdsmarked. Mange steder i Europa oplever lønmodtagerne angreb på arbejdsvilkårene. En svækket fagbevægelse, stram økonomisk politik og skrappe reformer har mange steder skabt et usikkert arbejdsmarked og ført til stigende fattigdom. 

Torsdag den 1.marts kommer Jakob Lykke, formand for 3F Esbjerg transport, og fortæller om det usikre arbejdsmarked i Tyskland. 

Jakob Lykke har arbejdet i Tyskland, kender mange tyske tillidsfolk og så er hans hobby Tyskland. 

”Det er vigtigt at forstå konsekvenserne af de neoliberale reformer - vi slet ikke har set omfanget endnu. Vi skal som fagbevægelse forstå, hvor politikken stammer fra, og hvordan vi kan bekæmpe den, siger Jakob Lykke.”

 

Reformer skyld i ulighed og fattigdom 

Fra 2003 - 2005 gennemførte Gerhard Schröder og Tysklands daværende socialdemokratiske regering de såkaldte Hartz-reformer. Reformerne skulle gøre det tyske arbejdsmarked mere fleksibelt, øge arbejdsudbuddet og presse lønmodtagerne ved at beskære overførselsindkomsterne. I løbet af de næste år er endnu en reform på vej.

Konsekvenserne er ikke til at tage fejl af.  Millioner af tyskere lever i fattigdom, familier må gå fra hus og hjem og, selv folk i arbejde har svært ved at leve af lønnen og må tage flere jobs.

Alt det og meget mere vil Jakob Lykke komme ind på til mødet.

 

Working poor 

10 millioner europæere går under betegnelsen ”working poor” - på dansk "arbejdende fattige". Det er mennesker, der er i arbejde, men lever under fattigdomsgrænsen. Millioner af lønmodtagere i Vesteuropa bliver så dårligt betalt, at de reelt lever i fattigdom til trods for, at de har fast arbejde.

I Danmark er vi endnu ikke så bekendte med begrebet working poor i praksis - men det betyder ikke, at vi er immune overfor problematikken.

Tilmeld dig arrangementet her