Møde med formanden for Grænseudvalget

Der har været møde i LO's Grænseudvalg den 30. juni 2011. Anledningen var den verserende sag med Brandfolkenes Organisation og deres udmeldelse af FOA og indmeldelse i 3F.

Grænseudvalget har holdt pause i deres møde af 4. maj for at afsøge om parterne selv kunne finde en aftale, hvorunder Brandfolkenes Organisation vendte tilbage til FOA. Det havde formanden for grænseudvalget bedt om, men det kunne desværre ikke lykkes.

Grænsesagen må derfor køre sin gang. Desværre var det først muligt at finde tid til at afholde den tirsdag d. 4. oktober, til gengæld forventes det, at den kan afsluttes samme dag.

I FOA 1 glæder vi os til, den er overstået og vi forventer da helt klart, at sagen falder ud til vores fordel. Vi ville gerne have lavet en frivillig ordning inden, men vi blev desværre mødt med nogle krav fra BO's side som tydeliggjorde, at de ikke har samme forståelse af, hvor denne sag ender.

Så senest 4. oktober skulle det gerne stå klart for alle, at det er FOA, der har forhandlingsretten og det ikke er muligt at lave parallel overenskomst på området samt at 3F skal afholde sig fra at organisere området.

Så er vi et skridt nærmere en afklaring, en afklaring, som en frivillig aftale kunne have skaffet allerede nu, men sådan skulle det desværre ikke være!