Nye barselsregler

Fra 2. august 2022 træder nye barselsregler i kraft. Med de nye regler vil orlovsugerne med ret til barselsdagpenge som udgangspunkt blive ligeligt fordelt mellem forældrene.

Loen-under-barselSom udgangspunkt har hver forælder ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Derudover har den gravide stadig ret til otte ugers barsel inden fødslen, som ikke medregnes i de 48 uger.

I den nye aftale vil der være 11 ugers øremærket barsel til hver, hvor der i den gamle aftale var 14 ugers øremærket barsel til mor, og to ugers øremærket barsel til far. De resterende uger kunne mor og far dele imellem sig.

I den nye aftale skal de to af fars øremærkede uger skal stadig holdes i forbindelse med fødslen. De resterende ni øremærkede uger skal afholdes inden for barnets første leveår. De ni uger kan ikke overdrages og går tabt, hvis ikke far holder dem.

En forælder kan efter fødslen holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

MEN nogle af disse uger er øremærkede den enkelte forælder og kan ikke overdrages til den anden forælder. 

Som hovedregel skal de ni uger holdes af lønmodtageren selv inden barnet fylder 1 år, ellers går de tabt. 

Tjek din overenskomst og ansættelsesvilkår

Nogle overenskomster og virksomheder giver ret til fuld løn under hele eller dele af orloven. Når lønnen stopper, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Du har ret til barselsdagpenge i perioder, hvor du ikke har ret til løn under barsel og orlov.

Læs mere om barselsregler på FOA.dk

Hvis du er i tvivl om, hvor meget barsel og orlov du har ret til at holde med løn, kan din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening hjælpe dig med at forstå din overenskomst.