FOA 1 Kontingentet reguleres minimalt

Der er ganske få reguleringer af kontingentet her omkring årsskiftet.

Afdelingskontingentet til FOA 1 stiger med 3 kr. fra 246,- til 249,- kr. om måneden for et fuldtidskontingent. Det besluttede generalforsamlingen i november 2021 med baggrund i en tidligere beslutning om, at lade kontingentet følge pris- og lønudviklingen i samfundet.

Samtidig stiger efterlønsbidraget med 1 kr. fra 520,- til 521,- kr. om måneden for fuldtidsforsikrede.