OK21: hvad er status?

Der er nu forhandlet overenskomster på både det statslige, kommunale og regionale område.

Lønrammen er på alle 3 forlig på 6,75 % totalt og de generelle lønstigninger er på 5,02 % over 3 år. Udmøntningsdatoerne og beløbsstørrelser er dog meget forskellige.

Her vil vi gennemgå de mest interessante områder på det kommunale og regionale område:

 

De generelle lønstigninger på det kommunale område er:

Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.

Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct.

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.

 

På det regionale område er stigningerne:

Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 0,75 pct.

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,37 pct.

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,35 pct.

Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,77 pct.

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 pct.

 

Det betyder, at det kendte nogenlunde parallelle lønforløb, som vi har kendt i mange år, vil blive mindre ensartet fremover.

 

Reguleringsordningen fortsætter på samme præmisser – at offentlige ansatte honoreres med 80 % af lønudviklingen på det private arbejdsmarked, hvis der udmøntes mere end på det offentlige område. Hvis der udmøntes mindre, skal de offentligt ansatte også betale 80 % af lønudviklingen.

Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. oktober hvert af de 3 overenskomst-år.

Overenskomstforhandlinger startede i øvrigt med, at den offentlige lønudvikling havde været højere end på det private arbejdsmarked, så vi ”skyldte”. Det blev beregnet ind i aftalen.

 

Der bliver altid afsat et mindre beløb til forhandling på den enkelte overenskomst. Beløbene er også her forskellige. På det kommunale område er der afsat 0,5 %, mens der kun er 0,45 % på det regionale område. Disse forhandlinger er ikke afsluttet i skrivende stund.

På det statslige område er der ikke afsat midler til forhandling på den enkelte overenskomst.

 

Af andre interessante aftaler kan nævnes, at der er indgået en aftale om lavtlønspulje for medarbejdere på løntrin 11 til 21.

 

Rammeaftale om seniorpolitik er fornyet og der lægges op til en række forbedringer for seniorer.

 

Endelig kan nævnes, at der er indgået aftale om sorgorlov, så forældre til et dødfødt barn og et barn der dør inden det 18. år fremover har forældrene ret til fravær i 26 uger

 

Her er link til både forliget på det kommunale og regionale område.

https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/ok-fornyelse

 

Overenskomstforhandlingerne er stadig i gang. Forhandlingerne på de enkelte overenskomster er ikke færdigforhandlet, selv om der har været både mange og sene forhandlinger.

 

I overenskomstforhandlingerne mellem FOA og Danske Regioner lægges der op til en fælles overenskomst mellem portører, serviceassistenter og husassistenter. Det er en overenskomst, som portørerne ikke ønsker at være en del af og det har ført til en konflikt, hvor portørerne demonstrerede foran forbundshuset den 4. marts inden Hovedbestyrelsen skulle tage stilling til de løbende forhandlinger om fælles overenskomst med de nævnte grupper. FOA 1 deltog også i demonstrationen, da vi selvfølgelig bakker vores portører op. Demonstrationen blev fulgt af en faneborg henover weekenden og mandag d.8. marts kl. 15:00 - 18:00 afholdes endnu en demonstration. 

 

Resultatet af forhandlingerne, der stadig foregår, vil du kunne læse om i det kommende nummer af Etteren.

 

 

 

 


Lagt på den 05.03.2021