Overenskomstforhandlinger 2021

Der er fuld gang i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

FOAs medlemmer og tillidsvalgte har meldt en lang række ønsker ind, som er blevet prioriteret i afdelingerne og forbundet og er blevet til FOAs krav. FOA har stillet krav til både de fælles forhandlinger og til de enkelte overenskomster.

Dette er de vigtigste af kravene til de fælles forhandlinger med arbejdsgiverne:

  • Generelle lønstigning

  • Videreførelse af reguleringsordningen

  • Ret til pensionsindbetaling, selv om man får pension for en tidligere arbejdsgiver (primært tjenestemænd)

  • Bedre senioraftaler – herunder fritvalgstillæg som på det private område

  • Barns 1. og 2. sygedag som en ret

  • Bedre opsigelsesvilkår for tillidsvalgte

På teknisk serviceoverenskomsten, hvor der er mange medlemmer i FOA 1, er der blandt andet krav om:

  • Højere grundløn

  • Bedre betaling for ubekvemme arbejdstider – forskudt tid og lørdag

  • Betalt frokostpause

  • Seniordage fra 58 år

FOA 1 imødeser forhandlingerne med stor interesse oven på et år, som blev meget anderledes på grund af coronavirus.