Ambulance aktion på Rådhuspladsen

Manglende tillid til Region Hovedstaden skaber arbejdsnedlæggelse hos ambulancepersonalet i Hovedstadens Beredskab.

En stigende frustration og utilfredshed, iblandt ambulancepersonalet, gav i dag anledning til et medarbejder indkaldt fagligt møde på Rådhuspladsen i København, efter utallige forsøg på at råbe Region Hovedstaden op, omkring deres forringede arbejdsvilkår. Ambulancetjenesten er en integreret del af Hovedstadens Beredskab og underlagt kontrakt med Region Hovedstaden.

På det faglige møde fortalte Emil Holdt Stavanger, der er ambulancebehandler i Københavns beredskab, grunden til mødets afholdelse ”... Vi har brug for at sende et signal til Akutberedskabet om at, vi ikke er tilfredse med den måde ambulancerne bliver driftet og styret på”. Det er Region Hovedstaden, der disponerer alle akutte og ikke-akutte kørsler i hele regionen fra deres vagtcentral. ”Vi håber at opnå en synlighed overfor Akutberedskabet og vise at det her er en akut problematik og vi har behov for en dialog og behov for at blive hørt omkring vores problematikker... ”

Ambulancepersonalet har nemlig over flere omgange forsøgt at skabe dialog med Region Hovedstaden, om problematikkerne i driften, der skaber stress og øget arbejdspres. Både via de faglige organisationer, FOA og 3F og via deres tillidsvalgte, men de føler sig på ingen måde hørt og nærer derfor ingen tillid til den måde Akutberedskabet disponerer.

Fremmødt var også Fællestillidsrepræsentant, Andreas Keil og tillidsrepræsentant, Anders Stampe Kløve, som havde det formål at få det fremmødte ambulancepersonale til at genoptage arbejdet. Ad flere omgange bad Andreas ambulancepersonalet om at stoppe arbejdsnedlæggelsen og genoptage arbejdet. Andreas og tillidsrepræsentanterne vil arbejde videre med problemstillingen, når arbejdet er normaliseret. 

Aktionen fik også politiet til at kigge forbi for at tjekke op på hvad der fandt sted, da de kunne se de 5 ambulancer på Rådhuspladsen og derfor tog de kontakt til det fremmødte ambulancepersonale for at få en forklaring. Situationen endte godt og uden udskrivelser af bøder.

Efter 57 minutters fagligt møde blev mødet ophævet og arbejdet blev genoptaget.
Samarbejdet, mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Beredskab, er kontraktbaseret og løber frem til år 2022.