Hvad koster medlemskabet egentlig?

Du får skattefradrag for dit kontingent. Det sørger FOA for.

Hver måned får du en opkrævning fra FOA. Men hvad betaler man egentlig for, og hvad koster det egentlig?

Din opkrævning kan bestå af flere elementer:

  • Fagforening
  • A-kasse (kun hvis du er medlem af a-kassen)
  • Efterløn (kun hvis du er med i efterlønsordningen)
  • Klubkontingent (kun hvis I på din arbejdsplads har besluttet, at I hver måned lægger lidt i jeres fælles kasse)

I FOA 1 koster fagforeningen 409,50 kr. om måneden i 2020.

A-kasse koster næsten det samme alle steder (510 kr. i FOA, 513 kr. i 3F og 503 kr. i ASE i 2020).

Efterløn koster præcis det samme alle steder (514 kr. i 2020).

Klubkontingentet beslutter I selv på arbejdspladsen.

Skattefradrag
Det hele er fradragsberettiget, og FOA 1 indberetter hvert år til SKAT, hvad du har betalt. Fradraget betyder, at du får ca. 25 % rabat på hele opkrævningen.

Fagforeningen koster dig dermed reelt kun omkring 307 kr. om måneden som fuldtidsmedlem.

Hvis du er deltidsansat, koster fagforeningen 328 kr., hvilket efter fradrag bliver ca. 246 kr. om måneden.

Har du 15 timer eller færre om ugen, koster fagforeningen 177 kr., hvilket efter fradrag bliver ca. 133 kr. om måneden.