Overenskomst '21: Hvis der kommer konflikt ...

Man skal være medlem senest 1. januar for at få konfliktstøtte fra FOA.

Du får denne besked, fordi du er medlem af FOA 1. I sagens natur kan vi ikke sende nyheder til de af dine kolleger, der ikke er medlemmer. Men vi har en vigtig besked til dem. Derfor håber vi, at du og de andre medlemmer på din arbejdsplads, vil fortælle beskeden videre til dem, der ikke er medlemmer.

Hvis der kommer konflikt til foråret, når overenskomsten skal fornys, udbetaler arbejdsgiver ikke løn – uanset om man strejker eller bliver lockoutet. Medlemmer af FOA vil få konfliktstøtte fra FOA i stedet for lønnen. Folk der har valgt ikke at betale til fællesskabet i FOA, får selvfølgelig ikke penge fra fællesskabet i FOA.

Den vigtige besked er, at de skal blive medlem af FOA nu, og allersenest 1. januar 2021, for at få konfliktstøtte fra FOA, hvis der skulle komme konflikt i forbindelse med overenskomsten i foråret.

Alt for mange mennesker kommer først for sent i tanker om, at det er en god ide at være medlem af en fagforening. Men man kan altså ikke komme rendende når en konflikt er under opsejling og forvente at få penge fra det fællesskab, man hidtil ikke har betalt til. Derfor er der sat en frist, og den er 1. januar.

Det er let at melde sig ind. Man skal bare ringe på 80 20 20 30, så bliver man hjulpet igennem indmeldelsen.