Ingen klubgeneralforsamling?

De faglige klubber kan vente med at indsende referat af generalforsamling.

Som bekendt er rigtig mange aktiviteter sat i stå her i corona-tiden. Dette har måske også haft indflydelse på afvikling af den obligatoriske generalforsamling i din faglige klub.

FOA 1's repræsentantskab har derfor besluttet, at de faglige klubber får henstand med aflevering af de obligatoriske generalforsamlingsreferater og regnskaber, indtil de igen kan afvikle generalforsamlingen i henhold til myndighedernes retningslinjer.

Hvis du savner din generalforsamling, så henvend dig til formanden og hør, hvornår han/hun forventer at kunne afholde den.