Grundlovsdag

Har du fri grundlovsdag?

Overenskomster med KL

Teknisk Service – fridag fra kl. 12.00 og der gives erstatningsfrihed, hvis man arbejder efter kl. 12.00 jf Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

Specialarbejdere i Københavns Kommune er grundlovsdag en søgnehelligdag fra kl. 12.00

Arbejdsformænd, vejformænd m.fl. Der fremgår ikke noget af selve overenskomsten, men Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift m.m. gælder også her.

Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. FKKA-området (Foreningen af Kommuner i Københavns Amt) og Frederiksberg. Der er frihed efter kl. 12.00, men der ydes ikke er erstatningsfrihed, hvis man arbejder i normaltjeneste (efter vagtplanen). I Københavns Kommune er det en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse

Beredskabs- og ambulancepersonale (Hovedstadens Beredskab). Grundlovsdag er fridag fra kl. 12.00.

 

Overenskomster med Danske Regioner

  • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem: 1. maj en fridag, men det kan lokalt aftales, at grundlovsdag er fridag i stedet for.
  • Portører: 1. maj en fridag, men det kan lokalt aftales, at grundlovsdag er fridag i stedet for.
  • Ambulanceassistenter, ambulancebehandlere m.fl.: Det afhænger af, hvilken af de to mulige arbejdstidsaftaler, medarbejderen er ansat på. Enten er det samme arbejdstidsaftale som tilsynsførende assistenter og portører og dermed samme vilkår eller arbejdstidsaftale for gruppen, hvor grundlovsdag er fridag fra kl. 12.00

Hvis du er ansat på en anden overenskomst end de her oplistede, så ring til FOA, hvis du skulle være i tvivl om reglerne.