1. maj – hvordan er det med friheden?

FOA 1 beskriver de fleste år, hvordan overenskomstbestemmelserne er om frihed 1. maj.
Det vil vi også gøre i 2020.

Situationen er dog noget uafklaret, da vi er i en corona-periode, hvor der stadig er medarbejdere, som er hjemsendt, nogle er på rådighed, nogle er gået delvis i arbejde med en række opgaver, som ikke er de normale, og nogle er gået i arbejde på helt normal vis.

Derfor vil friheden 1. maj afhænge af, hvilken situation du er i.

Hvis du er på en overenskomst, hvor der er fri 1. maj får du ikke en erstatningsfridag, hvis du er hjemsendt. Du har fået fridagen i og med, at du er hjemme.

Her vil det primært dreje sig om de større overenskomster i FOA 1.

Hvis din overenskomst ikke er nævnt her, så tal med din tillidsrepræsentant eller ring til FOA 1, hvor der er åbent i normalt omfang for telefoner. Det er 8.30 – 16.00 dog til 15.00 om fredagen.

 

Følgende overenskomster vil blive gennemgået her:

  • Kommunernes Landsforening
  • Teknisk service
  • Specialarbejdere i Københavns Kommune
  • Arbejdsformænd, vejformænd m.fl.
  • Beredskabs- og ambulancepersonale

Der kan være særlige bestemmelser for medarbejdere i Københavns og Frederiksberg Kommune. Generelt er 1. maj at betragte som en søgnehelligdag i Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvilket betyder, at du får søgnehelligdagstillæg, hvis du er på arbejde, og får en erstatningsfridag for at arbejde på dagen.

  • Danske Regioner
  • Sygehusportører
  • Begge steder
  • Tilsynsførende assistenter

-----------

Teknisk service

På denne overenskomst er 1. maj en hel fridag forstået på den måde, at timerne før kl. 12.00 gives der fri for oveni, at eftermiddagen er en fridag. Hvis du skal på arbejde giver det en erstatningsfridag.

Specialarbejdere

1. maj er en søgnehelligdag hele dagen.

Arbejdsformænd, vejformænd m.fl.

Der fremgår ikke et klart svar af overenskomsten, da det fremgår af § 13, at ”Der gives i øvrigt fridage efter de regler, der måtte være fastsat af den enkelte kommunalbestyrelse/virksomhed”.

I København og Frederiksberg er 1. maj en søgnehelligdag

Beredskabs- og ambulancepersonale

1. maj er fridag fra kl. 12.00, og der er ikke en særskilt regel i Hovedstadens Beredskab i Protokollat 1 om arbejdstid.

Sygehusportører

1. maj eller Grundlovsdag er fridag. Som udgangspunkt er 1. maj fridag, men det kan aftales, at det i stedet bliver Grundlovsdag.

Tilsynsførende assistenter – Danske Regioner

1. maj eller Grundlovsdag er fridag. Som udgangspunkt er 1. maj fridag, men det kan aftales, at det i stedet bliver Grundlovsdag.

Samme regler som for sygehusportørerne

Tilsynsførende assistenter – Kommunernes Landsforening

I KL’s område er 1. maj en fridag fra kl. 12.00, men i FOA 1's område, som er FKKA (Foreningen af kommuner i Københavns Amt) og Frederiksberg Kommune er 1. maj en søgnehelligdag, mens reglerne i København er de samme som for andre grupper. Det er en søgnehelligdag.

-------------------  

Vi håber det giver en opklaring på frihedsbestemmelserne på 1. maj.