Ny aftale om aflønning af FEA

Er du regionalt ansat og deltager du i pukkelafviklingen efter corona med Frivilligt Ekstra Arbejde, FEA?

FOA og Region Hovedstaden har forhandlet en aftale for aflønning af FEA.

Aftalen honorerer FEA med 180%, og man vil samtidigt opretholde genetillæg (aften, nat, weekend), man får dog ikke pension af FEA aflønningen eller ulempeydelser. FEA honoreringen indgår i den ferieberettede løn.

Deltidsansatte får først FEA-honorering, når de overskrider 37 timer. Vær dog opmærksom på at det beregnes i forhold til ansættelsesbrøken pr. uge, uanset det præsterede timetal i den pågældende uge. Derudover er det aftalt at deltidsansatte får 50% tillæg for timerne mellem ansættelsesbrøk og fuldtidsbeskæftigelse (37 timer), samt ulempetillæg. På beskyttede fridage får deltidsansatte dog 180% FEA-betaling.

Det er vigtigt at understrege at en aftale med arbejdsgiveren om Frivilligt Ekstra Arbejde, er et arbejdsgiverværktøj. Det er altså dem som kan beslutte hvor og i hvilket omfang aftalen skal benyttes, den er dermed ikke automatisk gældende for alt frivilligt ekstra arbejde som den enkelte kollega måtte påtage sig. Arbejdsgiveren har påpeget at det er for at få afviklet pukler af arbejde ophobet under corona.

Hvis du udfører arbejde, som du mener burde være omfattet af FEA-aftalen, efter andre regler, så tag fat i din tillidsrepræsentant.