Den nye ferieaftale

Den nye ferieaftale træder i kraft 1. september. Den største ændring er, at man overgår til det, der kaldes samtidighedsferie i stedet for det gamle optjeningsprincip.

Det betyder, at man fremover kan afholde ferie løbende efterhånden som man optjener ferien. Det er især en fordel, når man kommer ind på arbejdsmarkedet som ung, hvor man ikke har noget optjent ferie med sig fra tidligere ansættelser.

Den nye ferieaftale har mange ændringer i forhold til den gamle, og FOA 1 tør godt spå om, at det vil give problemer på mange arbejdspladser.

Her får du overblik over de ting, du især skal være opmærksom på:


Ferieåret er ændret • Ferieåret bliver ændret til 1. september – 31. august. Du kan afholde ferien løbende i ferieåret plus de efterfølgende fire måneder. Altså i perioden 1. september til 31. december året efter.


Ferien er den samme

 • Du har stadig ret til 5 ugers ferie, ligesom i dag. Ansatte i kommuner og regioner har ret til en 6. ferieuge. Se næste punkt.


6. ferieuge beholder det gamle optjeningsprincip

 • Den 6. ferieuge er forhandlet i overenskomsten og har derfor ikke noget med ferieloven at gøre. Derfor ændres reglerne for 6. ferieuge ikke. Det betyder, at du også fremover optjener 6. ferieuge i ét kalenderår og afholder den i perioden 1. maj – 30. april året efter.


Ved lovlig feriehindring overføres det meste af ferien i stedet for at blive udbetalt

 • I de gamle regler kan man få feriegodtgørelsen udbetalt, hvis man har været forhindret i at holde ferie pga. fx sygdom eller barsel. Fremover vil de første 4 ugers ferie i stedet blive overført til næste ferieår. Den 5. ferieuge vil blive udbetalt, hvis du har fuldtidsjob. Hvis du ikke har fuld tid, skal der udfyldes en erklæring først. Du kan under alle omstændigheder aftale med din arbejdsgiver, at også den 5. ferieuge overføres.
 • Hvis du også året efter har lovlig feriehindring og derfor stadig ikke kan afholde din ferie, så kan du godt få pengene udbetalt i stedet.


Ferielukning

 • Der gælder særlige regler for afholdelse af ferie, hvis arbejdspladsen holder helt lukket i en periode. Arbejdsgiver skal i videst muligt omfang sikre, at den ansatte har betalt ferie til gode til ferielukningen. Hvis arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal arbejdsgiver betale den ansattes løn under ferielukningen. Den ansatte har krav på forskudsferie ved ferielukning, hvis den ansatte har været ansat hele det foregående ferieår og ikke har haft mulighed for at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket.


Særlig feriegodtgørelse

 • Fremover vil særlig feriegodtgørelse blive udbetalt 3 gange om året.
  • Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september til 31. maj udbetales ultimo maj. Det er 1 %.
  • Særlig feriegodtgørelse fra perioden 1. juni til 31. august udbetales ultimo august. Det er 1 %.
   • Dog er der FOA 1-grupper, der har en højere særlig feriegodtgørelse i Frederiksberg og Københavns Kommuner (0,5 % højere)
  • Særlig feriegodtgørelse for 6. ferieuge udbetales 1. maj med 0,95 %Indefrysning af feriegodtgørelsen i en overgangsperiode

Den ansattes feriegodtgørelse i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indbetalt til en fond, der hedder Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden administreres af LD Fonde, som også administrerer Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pengene bliver liggende i fonden, indtil den ansatte går på pension.

Her er de ting, du især skal vide:

 • Fondens midler forrentes efter markedsvilkår, så man kan risikere både gevinst og tab.
 • Dine indbetalte midler udbetales automatisk, når du går på folkepension.
 • Forlader du arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen (fx pga. førtidspension, efterløn eller fleksydelse), kan du søge om at få dine penge udbetalt.
 • Det er først muligt at få udbetalt sit tilgodehavende 1. oktober 2021 uanset om pensionstidspunktet ligger før denne dato.

 

 

Hvis du skulle være interesseret, er der en række pjecer og aftalen på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/pjecer?theme=9927

Du er altid velkommen til at kontakte FOA 1 med spørgsmål om ferie og andet. Vi vil også skrive om de nye ferieregler i medlemsbladet Etteren.