Corona: Krav om karantæne til udvalgte ansatte!

Nyt krav om karantæne til ansatte, der arbejder med svækkede borgere og som har været i et risikoområde!

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts 2020 besluttet, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme til og med den 14. dag efter at de er udrejst fra et risikoområde.

Det gælder også personale i servicefunktioner som fx madservice og indkøb, hvor den ansatte bringer varer ind i borgerens hjem, samt personale ansat til befordring af borgere fx mellem hjemmet og dagcentret.

Herudover kan der være personale på socialområdet, som har direkte kontakt til særligt udsatte og svækkede borgere, fx børn eller voksne med betydelige funktionsnedsættelser.

Listen over risikoområdet bliver dagligt opdateret og ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/corona

Er du i tvivl om du tilhører den gruppe af ansatte, som er omfattet af de nye karantæneregler – og er du udrejst fra et risikoområde for mindre end 14 dage siden – bliv hjemme og ring til din arbejdsgiver med det samme.

Du skal ikke møde op på arbejdspladsen eller hos lægen eller andre steder, hvor du kan smitte svækkede mennesker. Bliv hjemme og ring!