Kontingentet stiger

Generalforsamlingen i FOA 1 den 21/11 2019 besluttede, at kontingentet fra 1. januar 2020 stiger med 7,50 kr. for fuldtidsmedlemmer fra 232,50 til 240,00 månedligt.

Stigningen skyldes, at omkostningerne i FOA 1 stiger hvert år. Både på grund af stigende lønninger (FOA 1's valgte og ansatte stiger svarende til de kommunale lønninger) og på grund af stigninger på varer og tjenesteydelser. Generalforsamlingen besluttede samtidig, at kontingentet fremover (fra 1/1 2021) reguleres automatisk, så kontingentet følger lønudviklingen og prisudviklingen i samfundet.

Forbundskontingentet forbliver uændret på 160,50 kr. månedligt. Dog flyttes de tidligere indbetalte 10,- kr. fra indbetaling af et ekstraordinært strejkekontingent til ordinært forbundskontingent.

A-kassens administrationsbidrag forbliver ligeledes uændret på 151,00 kr. månedligt.

Dit kontingent stiger også for dele, som fagforeningen ingen indflydelse har på. Det drejer sig om a-kassebidrag og efterlønsbidrag, som ligeledes reguleres hvert år.

Efterlønsbidraget stiger fra 508 til 514 kr. månedligt for fuldtidsforsikrede.

A-kassebidraget stiger fra 348 til 352 kr. månedligt for fuldtidsforsikrede.

Kontingenterne for deltidsmedlemmer reguleres forholdsmæssigt. Du kan fra 1. januar 2020 se de nye satser på www.foa1.dk.