Har du fridag jul og nytår?

Op til jul modtager FOA 1 rigtig mange spørgsmål om juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Er det en fridag eller ej?

Der er meget forskel på reglerne i de forskellige overenskomster i henholdsvis Region H, omegnskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Overenskomster i Region H

Sygehusportører i regionerne - Arbejdstidsaftalen

 • § 4, stk. 4: Juleaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse
 • § 9, stk.1: Personalet har størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges – Nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12.00 – 24.00

 

Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem i regionerne

 • § 4, stk. 4: Juleaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse
 • § 9, stk. 1: Personalet har størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges - Nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12.00 – 24.00

 

 

Overenskomster i Kommunernes Landsforening

Arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

 • § 13, stk. 2: der gives i øvrigt fridage efter de regler, der måtte være fastsat af den enkelte kommunalbestyrelse/virksomhed og af arbejdstidsaftalen fremgår det, at
 • § 14, stk. 3: Der ydes ikke tillæg for tjeneste om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Så det er at betragte som arbejdsdage

 

Teknisk service

 • § 13, stk. 3 – bemærkningen: der er enighed om at anbefale vagtplaner for et år ad gangen…… Pind 4: - at der kan gives fridage eller frihedsperioder som er forenelige med arbejdsstedets tarv, eksempelvis 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag samt jule-/nytårsperioden eller skolernes ferier.

Det er derfor muligt at aftale sig til frihed, men udgangspunktet er, at det arbejdsdage

 • § 14, stk. 3 i arbejdstidsaften: Der ydes ikke tillæg for tjeneste om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

 

Specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg Kommuner

 • Arbejdstidsaftalens § 14, stk. 3: Der ydes ikke tillæg for tjeneste om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Så det er at betragte som arbejdsdage

 

Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner i kommunerne

 • § 5, stk. 1 i arbejdstidsaftalen: 24. december: Søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse(også i København og Frederiksberg)
 • § 5, stk. 2: Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og 1. maj i tiden fra 12.00 til 24.00 har personalet i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges.
 • Ansatte der må udføre tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter de for tjeneste på søndage gældende regler

 

Kantineledere, rengøringsledere/-chefer i kommunerne

 • § 12, stk. 2: Den 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage fra kl. 12.00 med fuld lønudbetaling

  

 

Særregler i Københavns og Frederiksberg Kommuner

Arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. bilag A – Københavns Kommune

 • § 1, stk. 3: 1. maj betragtes som en søgnehelligdag hele dagen. Grundlovsdag betragtes som en søgnehelligdag fra kl. 12.00. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er normale arbejdsdage, dog ydes der for arbejde juleaftensdag tillæg for forskudt arbejdstid fra kl. 16.00 i stedet for kl. 17.00

 

Arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. bilag A – Frederiksberg Kommune

 • Ingen bemærkninger om de to dage

 

Teknisk service Bilag C – Københavns Kommune

 • § 1, stk. 3: 1. maj betragtes som en søgnehelligdag hele dagen. Grundlovsdag betragtes som en søgnehelligdag fra kl. 12.00. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er normale arbejdsdage, dog ydes der for arbejde juleaftensdag tillæg for forskudt arbejdstid fra kl. 16.00 i stedet for kl. 17.00

 

Teknisk service Bilag C – Frederiksberg Kommune

 • Ingen bemærkninger om de to dage

 

Tilsynsførende assistenter i arbejdstidsaftalen – gælder i Frederiksberg Kommuner samt FKKA (Foreningen af Kommuner i Københavns Amt – tidligere arbejdsgiverpart)

 • § 5, stk. 3: Nytårsaftensdag og Grundlovsdag i tiden fra 12.00 til 24.00 har personalet i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges. Ansatte der må udføre tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter de for tjeneste på søndage gældende regler

 

Tilsynsførende assistenter i arbejdstidsaftalen – gælder i Københavns Kommune

 • §5 . stk 4 i arbejdstidsaftalen: Nytårsaftensdag: Normal arbejdsdag

 

Kantineledere, rengøringsledere/-chefer i kommunerne – Københavns Kommune

 • § 12, stk. 3 bemærkningen: For ansatte i Københavns Kommune er juleaftensdag og nytårsaftensdag normale arbejdsdage, dog ydes der for arbejde juleaftensdag tillæg for forskudt arbejdstid fra kl. 16.00 i stedet for kl. 17.00. 1. maj betragtes som en søgnehelligdag hele dagen

 

 

Hovedstadens Beredskab

Beredskabsassistenter, brandmænd, vagtcentralpersonale m.fl.

 • § 13, stk. 6: for personale i dagtjeneste – bortset fra reddere og andet ambulancepersonale er juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag fridage, mens 1. maj og Grundlovsdag er fridage fra kl. 12.00

 

Særregel i København og Frederiksberg – Protokollat 1

 • § 5, stk. 2: Juleaften og nytårsaften er arbejdsdage, dog ydes for arbejde juleaften forskudttidstillæg fra kl. 16.00

 

 

Movia

Driftsassistenter, trafikkontrollører, trafikmestre, ledende trafikpersonale

 • Arbejdstidsaftalens § 14, stk. 3: Der ydes ikke tillæg for tjeneste om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Så det er at betragte som arbejdsdage

 


Der er enkelte andre overenskomster i FOA 1.

Ring hvis du har spørgsmål til disse overenskomster. Vi sidder klar på 46 97 11 00