Løntjek i uge 46

Hvert år i november sætter FOA 1 en uge af til arbejdspladsbesøg. Formålet er at møde medlemmerne på hjemmebane; at høre, hvad der rører sig på arbejdspladsen, og at høre, om der er problemer med løn- eller arbejdsforhold, som FOA 1 kan hjælpe med til at få løst.

Har du tjek på din løn? Ellers kan FOA 1 hjælpe. I løbet af uge 46 besøger vi medlemmer i forskellige kommuner og kommer også ud på nogle af hospitalerne. Hvis vi ikke kommer forbi din arbejdsplads, så er du velkommen til at kontakte os og aftale et besøg.

 

Løntjek

Noget af det, der presser på, er altid ønsket om at få foretaget et løntjek. Derfor er det en god ide at printe din lønseddel ud, inden vi kommer. Du kan også have dit NemId på dig, så klarer vi tjekket via smartphone og e-Boks.

I medlems-ugen når vi typisk 200-300 løntjek afhængig af, hvor mange der er ansat på det enkelte arbejdssted.

 

Vi kommer ud året rundt

Resten af året er vi også på besøg på mange arbejdspladser, f.eks. til forskellige personalemøder, hvor der foretages løntjek ved siden af de emner, som mødet ellers har på dagsordenen.

Der er stadig mange fejl på lønsedlerne, men heldigvis færre end tidligere. Til gengæld er de fejl, vi finder nu mere komplicerede, så det kræver mere arbejde fra tillidsrepræsentantens og FOA 1s side.