Beredskabsdroner

I 2016 blev Københavns Beredskab udvalgt blandt beredskaber i hele verden til at være en del af et udviklingsprojekt, der fokuserede på brug af droner. I dag er de en af frontløberne indenfor feltet.

”Dengang TV2 News begyndte at bruge nyhedshelikoptere, havde vi en del store tagbrande. Da vi efterfølgende så billederne oppefra, snakkede vi om, at vi sikkert ville have handlet anderledes, hvis vi havde haft den viden under branden”, fortæller Thomas Sylvest, der er Overbrandmester ved Udrykningstjenesten på Hovedbrandstation.

Derfor syntes Hovedstadens Beredskab, det var interessant, da de blev kontaktet af EENA - European emergency number association – EU's 112 enhed. De ville undersøge brugen af droner i forskellige miljøer rundt om i verden.

I dag bruger de oftest dronerne, når de bekæmper tagbrande og som hjælp til at finde tilskadekomne ved togulykker. Men de kan også bruges til eftersøgning over vand og ved større færdselsuheld.

Perspektiv fra luften

Hvis et tog rammer en person, er dronen en stor hjælp, når brandfolkene skal finde det sårede menneske. Både fordi de hurtigt kan finkæmme store områder, og fordi det termiske kamera er varmesøgende, så menneskets kropsvarme lyser op på skærmen– også i mørke.

”Vi kan se ting fra luften, som vi ikke kan fra gaden – er der gasflasker på taget af en bygning, kan vi se, om de står op eller ligger ned – ligger de ned, er der fare for, at de sprænger. Det gør arbejdet mere sikkert.”, fortæller Thomas Sylvest.

Hele verden kigger på os

Dronerne producerer en masse data i felten, som skal omsættes til strategisk handling. Indsatlederen har handletvang, det vil sige, han skál reagere på ny information. Men dronerne kan næsten give dataoverload, så det er svært at agere hurtigt. Derfor er det vigtig at kende dronens styrker og minusser.

”Vi lærer, mens vi bruger dem – mens hele verden kigger på os”, siger Thomas Sylvest. Han forklarer, at teknologien er lang fremme, men at de stadig arbejder på at bruge ressourcer optimalt.

Udover at udvikle arbejdet med beredskabsdronerne underviser Thomas Sylvest beredskaber og relevante interessenter over hele verden. Han har blandt andet været i Barcelona, Bruxelles, Stockholm og Budapest med sit arbejde.

På sigt håber de, at der bliver 5 til 7 mand, der døgnbetjener dronerne i Hovedstadens Beredskab.