Har du fri Grundlovsdag?

Har du en halv fridag, eller har du slet ikke fri på Grundlovsdag? Eller har du fri, men skal alligevel arbejde? Grundlovsdag er en svær størrelse – bliv klogere her.

Det er din overenskomst, der bestemmer, om du har fri på Grundlovsdag – og hvordan.

Grundlovsdag er på langt de fleste overenskomster enten en halv fridag eller en halv søgnehelligdag. Det vil sige, at du har fri kl. 12.00.

Du får som udgangspunkt erstatningsfri på et andet tidspunkt, hvis du skal arbejde og ifølge din overenskomst har fri.

Hvis du har en halv søgnehelligdag, får du fri på et andet tidspunkt, og så får du oveni udbetalt søndagstillæg for de timer, du arbejder efter kl. 12.00.

 

Her har du en oversigt:

       Ansat i kommunen – halv fridag – typisk fra kl. 12.00

 • Overenskomst for teknisk service

 • Overenskomst for specialarbejdere

 • Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd m.fl.

 • Overenskomst for kedel, maskin- og motorpassere

 • Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

 • Overenskomster, der henviser til den pædagogiske arbejdstidsaftale – FKKA-området (Foreningen af Kommuner i Københavns Amt) og Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse

 • Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

 • Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

   

  Ansat i kommunen - søgnehelligdag

 • Overenskomster, der henviser til SOSU-arbejdstidsaftalen – søgnehelligdag, både i FKKA-området, Frederiksberg og København

 

        Danske Regioner

 • Overenskomst for vagtcentralpersonale (½ fridag)

 • Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for ambulanceuddannet personale (½ fridag)

 • Overenskomster, der henviser til SOSU-arbejdstidsaftalen - ½ fridag, men der kan indgås aftale om, at det er en hel fridag, men så er 1. maj kun ½ fridag

   

  Grundlovsdag er altså grundlæggende en halv fridag eller søgnehelligdag for stort set alle grupper i FOA 1.