Sygdom og ferie – det skal du vide!

Det er ved at være ferietid, men derfor kan du godt blive syg. Vi har talt med FOA 1s jurist og samlet lidt praktisk information.

Eva Bo Christensen er jurist i FOA 1 og hører ofte fra medlemmer, der er blevet syge i forbindelse med deres ferie. ”Det plejer ikke at være et problem at få kompensation, men der er nogle få ting, man skal holde sig for øje. Eksempelvis er der forskellige regler alt efter, om du er blevet syg inden din ferie eller i din ferie”, siger Eva.

 

Syg inden ferien

Du skal sygemelde dig inden, din ferie starter. Det vil sige inden det tidspunkt ,du normalt møder på arbejde.
Sygdom er en feriehindring, og du har mulighed for at få erstatningsferie på et andet tidspunkt. Når du er rask, skal du raskmelde dig og aftale, om du holder resten af din ferie - eller om du skal møde på arbejde.

Feriehindring betyder, at du ikke kan holde ferie – så du må ikke tage i sommerhus eller til Mallorca, hvis du melder dig syg, inden din ferie starter.

 

Syg i din ferie

Bliver du syg, efter din ferie er startet, skal du kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag. Du skal også kontakte en læge med det samme for at få en lægeerklæring. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for dokumentation for din sygdom.

Hvis du er fuldtidsansat, betaler du selv den første uge af din sygdom i løbet af et år - resten kan du få erstatningsferie for.

 

Det er en god ide at kontakte FOA 1, hvis du bliver syg i forbindelse med din ferie. Vi står altid klar med rådgivning.