Linette Finne t.v og Annelise Dideriksen har været med til at planlægge kurset

SVS giver alle social- og sundhedsassistenter et Brush Up

Omkring 150 Social- og sundhedsassistenter på SVS får over det næste 1½ år et 5 - dages kursus med den nyeste viden omkring patientsygdomme

Hvad der begyndte som et ønske i netværksgruppen af tillidsvalgte på Sydvestjysk Sygehus for cirka tre år siden blevet til virkelighed for cirka 150 social- og sundhedsassistenter – Over det næste 1½ år vil de få et fem-dages kursus om den nyeste viden indenfor patientsygdomme og sygehusets nye struktur. Det første hold med 25 deltagere har lige afsluttet det første kursus. Der er tilrette lagt 6 hold, og det sidste hold bliver færdig 14. maj 2020.

Jeg synes det første kursus forløb rigtig godt, selvom der er nogle småting, der skal justeres, fortæller Annelise Dideriksen, der er tillidsrepræsentant og til dagligt arbejder på neuro-rehabiliterings-afdelingen på SVS i Grindsted.

Meget planlægning

Det der gør kurset usædvanligt er, at det er alle afdelinger, der er med på kurset, og det har krævet en del planlægning.

- Kurset strækker sig over fem dage fordelt på seks uger. Der er lavet en fordelingsnøgle på hvor mange social- og sundhedsassistenter den enkelte afdeling kan sende på de enkelte hold. Det er den enkelte afdeling, der selv bestemmer, hvem der skal afsted hvornår. Der er 2 – 3 stykker der kan være med på kurset ad gangen, idet afdelingerne stadigvæk skal kunne fungere, siger Fællestillidsrepræsentant Linette Finne, der har været medlem af arbejdsgruppen.

I september 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe med sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth i spidsen samt andre ledere og medarbejdere. Arbejdsgruppen har arbejdet under et vist tidspres, for der var megen planlægning, der skulle gå op i en højere enhed.

- Undervisningen foregår her på SVS, og vi bruger interne undervisere. Så der en masse kalendere, der skal passe sammen, og det tager tid at planlægge, konstaterer Linette Finne.

Positiv modtagelse

Social- og sundhedsassistenter er meget positive for, at der er oprettet et kursus for deres faggruppe. Det er ikke så tit, at alle afdelinger kommer på det samme kursus. Sidste gang var i 2012. Linette Finne håber da også, at kurset kan forsætte i en eller anden form – måske på andre hospitaler i regionen.

- Jeg har nævnt det i netværksgruppen på regionsplan som vidensdeling. Og der er ingen tvivl om, at kurset giver en højere faglig viden og bedre kompetencer, understreger Linette Finne.

- Alt i alt er social- og sundhedsassistenterne på SVS i besiddelse af en høj faglig viden og er særdeles kompetente, supplerer Annelise Dideriksen.