Læge skyder forbi målet

Læs FOA Esbjergs svar på læserbrev

Læge skyder både over og ved siden af målet 

Af Susanne Johannsen, Afdelingsformand i FOA Esbjerg, Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg

Jeg kan ikke genkende praktiserende læge Marianne Mørk Mathiesens beskrivelse af, hvad hun oplever i forbindelse med hendes praksis. (Læserbrev i JV 21. april 2018.) Og det er ikke det, jeg hører fra borgerne. De oplever FOAs medlemmer som både engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der arbejder under en en stram politisk styring.

Social- og sundhedsassistenterne arbejder under Sundhedsloven og har autorisation. De henholder sig til de retningslinjer, som er beskrevet i loven. Social- og sundhedshjælperne arbejder under Serviceloven, De må udføre andre opgaver, hvis arbejdsgiveren uddelegerer.

Marianne M. Mathiasen må som læge være bekendt med dette. Når hun så skyder efter plejepersonalet i forhold til forflytninger, skyder hun fuldstændig forbi. Hvis personalet ikke følger de udstukne retningslinjer, kan det have tjenstlige konsekvenser, da det kan være overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

At skyde efter FOA og Dennis Kristensen vidner blot om en stor uvidenhed i forhold til uddannelserne, der foregår på Social- og Sundhedsskolerne.

Der udover undrer det mig, at Marianne Mørk Mathiesen skyder efter personalet i stedet for at arbejde for at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange, som hun ikke synes er forenelige med egen lægegerning.

Som en sidste ting, vil jeg nævne, at ikke uddannet plejepersonale også er organiseret hos FOA.

Du kan læse Marianne Mørk Mathiesens debatindlæg her