FOAs medlemmer stemte ja til OK18

Et stort flertal af FOAs medlemmer har stemt ja til overenskomstforslaget. Stemmeprocenten endte på 65,02, hvilket er rekord i FOA

95,1 procent af de afgivne stemmer blev et ja til de nye overenskomster. Stemmeprocenten var så høj som 65,02, hvilket er rekord i FOA.  

- Det er godt for danskerne, fordi der ikke kommer konflikt på FOAs områder. Det er godt for vores medlemmer, fordi de får del i højkonjunkturen på samme vis som privatansatte lønmodtagere. Det er godt for den offentlige sektor i Danmark, fordi vi får afskaffet privatløns-værnet. Og så er det også godt for os i FOA, fordi vi undervejs har oplevet et medlemsengagement og en interesse, som vi kan bygge på i fremtiden," siger Mona Striib og forsætter:

Dramaet om overenskomsterne har denne gang fortalt folk, at der er forskel på rigtige og overenskomstbærende fagforeninger og så rækken af discount-tilbud. Vi kan klart fornemme på interessen og på medlemstilgangen, at folk i dag kan fornemme værdien af et fagforeningts-medlemskab. Nu vil det være op til os selv at bygge videre på engagementet. Nu vil vi byde velkommen i fællesskabet til alle, der ikke er medlemmer endnu. Vi står langt stærkere, når vi står sammen.