FOA Esbjerg er centralt placeret

FOA Esbjerg er med, hvor de vigtige beslutninger træffes

På de centrale sektorers årsmøde i forbindelse med FOAs kongres blev FOA Esbjerg repræsenteret i de centrale sektorbestyrelser.

Sektorformand Marianne Brogaard Jensen blev genvalgt til den centrale sektorbestyrelse i Social- og Sundhedssektoren.

Sektorformand Heidi Brunsgaard Kristensen blev genvalgt til den centrale sektorbestyrelse i Pædagogisk Sektor

Sektorformand Susanne Johannsen blev genvalgt til den centrale sektorbestyrelse i Kost- og Servicesektoren.

Som afdelingsformand er Susanne Johannsen også med i FOAs hovedbestyrelse.