Gør brug af det pædagogiske personales kompetencer

Opråb fra sektorformand og fællestillidsrepræsentant i Pædagogisk Sektor - Gør brug af vores kompetencer

Sektorformand i Pædagogisk Sektor Heidi Brunsgaard Kristensen og fællestillidsrepræsentant Tenna Holmgaard Danielsen har skrevet dette debatindlæg - Det er skrevet før, der blev inidgået budgetforlig i Esbjerg Kommune. 

I FOA Esbjerg undrer vi os over mange af de spareforslag, som politikerne i Esbjerg kommune har fremlagt på dagtilbudsområdet.

I Esbjerg er der langt større søgning til den pædagogiske assistent uddannelse, end kommunen overhovedet har elevpladser til. Dette ved vi gennem vores arbejde i LUU på henholdsvis SOSU ESBJERG og UC SYD.

I forhold til debatten omkring, at procentsatserne går fra 60/40 til 50/50 skal opfordringen til byrådet og dagtilbud være: 

Gør nu særlig brug af de pædagogiske assistenter i forbindelse med det pædagogiske arbejde i forhold til paradigmeskifte og læringsstrategi. Dette ser FOA som en nødvendighed for at sikre kvalitet i dagtilbud.

Esbjerg kommunes områdeledere i Dagtilbud har i samarbejde med SOSU ESBJERG udviklet et kompetenceløft til alle deres ansatte med PGU og PA, som er uddannet før reformen i 2015. Dette løft er givet som anerkendelse af den nye PA uddannelse, fordi lederne mærker, at de nyuddannede PA kommer med særlige pædagogiske kompetencer. 

Når det så er sagt - så kommer her endnu et opråb: Gør nu brug af det pædagogiske personales kompetencer uanset titel.