Hvad sker der hvis....???

Hvis du ikke er i arbejde af den ene eller anden grund, kan det være en labyrint at finde rundt i det offentlige system og vide, hvilke rettigheder og pligter, du har.

Hvis du bliver afskediget:

Som det første skal du melde dig ledig på jobnet.dk. Det er den første betingelse for, at du kan modtage dagpenge. Dernæst skal du melde dig ledig i din a-kasse og udfylde en ledighedserklæring. Inden for to uger skal du oprette et cv på jobnet.dk – Du vil blive indkaldt til en ”cv-samtale i løbet af den første uges ledighed.

Efter tre måneders ledighed bliver du indkaldt til en rådighedssamtale i a-kassen, hvor vi taler om din jobsøgning.

Bliver du syg under din ledighed, skal du melde dig syg på jobnet.dk. Er du syg i mere end to uger skal du have sygedagpenge i stedet for dagpenge.

Du har ret til dagpenge i to år, hvis din dagpengeret ikke bliver forlænget. Det kan ske, hvis du for eksempel har arbejde i en periode. 

En forsikringsordning

Som modtager af dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet 37 timer om ugen. (dog kun 30 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Hvis du for eksempel arbejder 25 timer om ugen og bliver afskediget på grund af sygdom, så er du ikke berettiget til dagpenge, hvis du kun bliver raskmeldt til at arbejde 25 timer, for så står du ikke til rådighed til et fuldtidsjob. 

­- Man skal huske, at dagpengesystemet er en forsikringsordning og derfor er forskellig fra offentlig forsørgelse i øvrigt. Derfor kan systemet virke ret stift og ufleksibelt, og det passer ikke altid godt sammen med den virkelighed, som medlemmerne oplever, forklarer Jens Åge Jensen, der er leder af FOAs a-kasse i Esbjerg og Varde.

Når du bliver syg/arbejdsskadet:

Hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade, kan du sygemelde dig, men allerede før det når så vidt, er der muligheder for at gribe ind, og måske forhindre en sygemelding.

- Hvis der er en periode, hvor du har svært ved at passe jobbet på grund af fysiske eller psykiske årsager, så har arbejdsgiveren, din TR, Jobcentreet og dig selv i fællesskab mulighed for at finde en løsning. Det kan være, du skal have nye arbejdsopgaver, en anden arbejdstid eller måske have en personlig assistent for at klare jobbet. Og ordningen skal så godkendes af Jobcenteret, som måske skal yde tilskyd til arbejdsgiveren. Alle tiltagene drejer sig om at fastholde medarbejderen i jobbet, understreger Charlotte M. Jensen, der er socialrådgiver i FOA Esbjerg.

Når/hvis du bliver fyret under sygdom, har du mulighed for at få udbetalt sygedagpenge. Der kan udbetales sygedagpenge i 22 uger – De uger, hvor arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion tæller også med.  Herefter er der eventuelt mulighed for at få dem forlænget.

Som udgangspunkt vil Jobcentret fra dag ét af din sygemelding arbejde med, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage på arbejde, og hvis det ikke er muligt, så vil Jobcentret arbejde med, hvilket arbejde, du så vil kunne klare. Det kan blandt andet være i form af virksomhedspraktik eller andre tiltag. Og inden otte uger vil du blive indkaldt til en sygesamtale.

- Hvis du står overfor en operation eller genoptræning, så du ikke har mulighed for at deltage i virksomhedspraktik eller andre tilbud, kan du blive fritaget for dette, men der vil altid ske en opfølgning i forløbet, understreger Charlotte Jensen.

Forskellige forløb samme ydelse

Hvis du ikke er blevet raskmeldt inden 22 uger og modtager sygedagpenge, overgår du til et såkaldt jobafklaringsforløb (Medmindre dine sygedagpenge bliver forlænget) På et jobafklaringsforløb modtager du ikke længere sygedagpenge. I stedet for modtager du en ressourceforløbsydelse, der er på kontanthjælpsniveau. På et jobafklaringsforløb er formålet at finde ud af, hvorvidt du eventuelt skal tilkendes et fleksjob, en førtidspension eller eventuelt et ressourceforløb, og et jobafklaringsforløb kan vare op til to år

- Systemet kan godt være svært at navigere rundt i. For det kan godt være, at du modtager den samme hjælp – for eksempel mentor-bistand eller virksomhedspraktik – når du modtager sygedagpenge og når du er i et jobafklaringsforløb, men på jobafklaringsforløbet modtager du en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau, som er mindre end dagpenge, siger socialrådgiver Charlotte M. Jensen.

Og det kan blive mere indviklet – for måske fører jobafklaringsforløbet til, at du skal i et ressourceforløb for at blive yderligere afklaret – for at finde ud af, hvor meget du evt. kan arbejde i et fleksjob. På et ressourceforløb forsætter du på ressourceforløbsydelsen, men aktiviteterne kan i princippet være de samme som i jobafklaringsforløbet. Et ressourceforløb kan vare op til fem år.

- Jeg synes ikke, at det giver mening at have tre forskellige forløb – sygedagpenge, jobafklaringsforløb og et ressourceforløb. Det er muligt at lave de samme tiltag – for eksempel virksomhedspraktik, psykologhjælp eller coaching – på alle tre forløb. Borgeren skal have ret til sygedagpenge, så længe de er sygemeldte. Selve Jobafklaringsforløbet og ressourceforløbet bidrager som oftest til at give den syge borger en mindre ydelse – Der bliver ikke nødvendigvis lavet bedre/andre tiltag, fordi man skifter til et jobafklarings- eller ressource-forløb, pointerer Charlotte M. Jensen.

De forskellige tidsgrænser ligger ikke fast – på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet, vil man kunne raskmelde borgeren eller tilkende et fleksjob eller en førtidspension. Dog er man sikret sygedagpenge i mindst 22 uger, hvis man ikke er afklaret inden.