Kommunen måtte ikke trække i lønnen

Højesteret har afsagt en dom i en sag, hvor kommunen havde trukket en ansat i løn på grund af mistet dagpengerefusion. Det måtte kommunen ikke

Højesteret siger i sin dom, at kommunen ikke var berettiget til at trække i den ansattes løn, selvom den ansatte ikke havde udfyldt et oplysningsskema på portalen ”mit Sygefravær” og dermed ikke medvirket i tilstrækkelig grad ved kommunens dagpengeopfølgning. Da den ansatte bliver opmærksom på fejlen, bliver skemaet udfyldt.

Højesteret lægger vægt på, at den ansatte ikke forsætligt havde tilsidesat pligten til at medvirke ved dagpengeopfølgningen. Og selvom den ansatte – på trods af sygdom – burde have været opmærksom på sin e-boks, så har hun ikke handlet så groft uagtsomt, at kommunen må trække i lønnen. Den ansatte reagerede så snart, fejlen blev opdaget.

Da arbejdsgiveren heller ikke havde tilbudt vejledning i forbindelse med sygedagpengeopfølgningen, kan den ansatte ikke trækkes i lønnen, konkluderer Højesteret.

ER du blevet trukket i lønnen på grund af mistet dagpengerefusion, fordi du ikke har medvirket i tilstrækkeligt omfang ved dagpengeopfølgningen, bør du kontakte vores faglige afdeling på telefon 76 10 93 50.