Hvilke arbejdstidsregler gælder i julen?

Få styr på arbejdstidsreglerne for julen her.

Sådan er reglerne for arbejdstiden i julen

Social- og sundhedssektoren

Tirsdag 24. december 2019 Er søgnehelligdag fra dagvagtens begyndelse.

Onsdag 25. december 2019 Er søgnehelligdag fra kl. 00.00 til 24.00.

Torsdag 26. december 2019 Er søgnehelligdag fra kl. 00.00 til 24.00.

Tirsdag 31. december 2019 Er ikke en søgnehelligdag, men den honoreres som en søndag fra kl. 12.00 til 24.00.
_______________________________________________________________________________________
 
Ved søgnehelligdage nedsættes timetallet i mødeplanen:
For fuldtidsansatte – 7,4 time pr søgnehelligdag.
For deltidsansatte – forholdsmæssig nedsættelse.

Nedsættelsen kan ske i mødeplanen, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplan. Resultatet er, at der præsteres færre timer i den tre måneders periode efter søgnehelligdagen.

_______________________________________________________________________________________
 
Der ydes 50 procent af timelønnen for arbejde på søn- og helligdage til afspadsering. Skulle der falde en planlagt fridag på søgnehelligdagen, nedskrives søgnehelligdagen med 7,4 time for fuldtidsansatte og forholdsmæssig nedsættelse for deltidsansatte, og der planlægges med en ny fridag.
_______________________________________________________________________________________
 
Ved sygdom på en FO, ydes der ikke erstatningsdag. For at få dagene til at gå op, kan der planlægges med en FO dag på en arbejdsfridag, hvis timerne er opbrugt.
_______________________________________________________________________________________
 
Elever, der undtagelsesvis må udføre effektiv tjeneste i ovennævnte tidsrum, ydes ikke tillægsbetaling, men frihed i samme omfang som FO-dage.

 

Pædagogisk Sektor

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter/Dagplejere/dagplejepædagoger - daginstitutionsområdet:

Alle faggrupper i Pædagogisk Sektor skal selv betale for en fridag 24. og 31. december.

Pæd. Personale ved kommunale døgninstitutioner: 
Der ydes weekendtillæg fra dagvagtens begyndelse.

Pæd. Personale ved regionale døgninstitutioner: 

Der ydes weekendtillæg fra dagvagtens begyndelse.