Den Regionale Kompetencefond

Regionerne har fået deres egen kompetencefond

Søg penge i den Regionale Kompetencefond

Ansatte i regionen har fået deres egen kompetencefond.

I forbindelse med OK 2015 blev ”Den Regionale Kompetencefond” etableret. Fonden giver medarbejdere på FOAs regionale område mulighed for at søge penge til kompetencegivende uddannelse. Du kan læse hvilke uddannelser, du kan søge penge til på www.denregionalekompetencefond.dk.

Du kan også finde oplysninger om fonden i Fagbladet FOA.

Anvendelse af fonden

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få godkendt en ansøgning til Den Regionale Kompetencefond.

  1. Ansøgeren skal være regionalt ansat og arbejde indenfor FOAs område.

  2. Der kan højst søges om 25.000,- kr. årligt. Dette gælder dog ikke for elever og lærlinge.

  3. Der gives primært tilskud til kompetencegivende efter- og videre-uddannelse, som er fastsat ved love/bekendtgørelse

  4. Uddannelsen skal ske hos anerkendte udbydere.

  5. Ansøger skal have en underskrift både fra arbejdsgiver og TR.

Der er ingen medfinansiering fra arbejdsgiver (I modsætning til ”Den Kommunale Kompetencefond). Der kan gives tilskud til aktiviteter, som udvikles og gennemføres i regionerne.

Når du modtager penge fra den Regionale Kompetencefond, får du dækket følgende udgifter:

  • Kursusafgift (deltagerbetalingen)

  • Materialer (ikke elektroniske hjælpemidler)

  • Transport

  • Ophold