Overenskomstforhandling på det private område - OK17

Alle ansatte på det private område skal have nye overenskomster i 2017

 

Alle ansatte på det private område skal have nye overenskomster i 2017. Som medlem af FOA kan du give input til, hvad du synes der skal indgå i overenskomstforhandlingerne – mere i løn, bedre pension, fremtidige løn- og arbejdsvilkår?
Det er dig, der arbejder i en privat virksomhed, der kender hverdagen og mærker, hvilke vilkår der trænger til forbedring. Derfor er dine krav og jeres lokale drøftelser afgørende i forhold til, hvad der skal forhandles ved OK17.

I afdelingen samler vi alle medlemmernes krav og indsender dem til Forbundet. Selve forhandlingerne af de nye overenskomster går i gang i begyndelsen af 2017 og forventes at være færdige til ikrafttræden 1. marts 2017.

Hvis du arbejder på det private område, vil vi derfor opfordre dig til at sende dine overenskomstforslag til FOA Esbjerg senest den 22. november 2016. Du kan eventuelt lade dig inspirere af diskussionsoplægget "Mine krav – dine krav." Oplægget kan du læse her.

Du kan sende dine forslag elektronisk til jurist Lene Gorzelak på lg011@foa.dk eller sende dem pr. post til FOA Esbjerg, Frodesgade 125a, 6700 Esbjerg.


Køreplan for OK 2017

• Okt. – nov. 2016: Medlemsdebat og udsendelse af diskussionsoplæg "Mine krav – dine krav."  Medlemmerne fremsætter overenskomstforslag.

• November 2016: Overenskomstkonference for netværk og tillidsvalgte på det private område.

• December 2016: Forbundet udtager de endelig krav til overenskomsterne.

• Jan. – marts 2017: Parterne udveksler krav og der forhandles.

• Marts 2017: Medlemmerne stemmer om overenskomstresultaterne.