Et SPARK til arbejdsmiljøet

Nu kan din arbejdsplads igen få besøg af en konsulent fra SPARK

Så er der igen mulighed for at få besøg af konsulenter fra SPARK på de kommunale arbejdspladser. De lokale TRIO/MED kan i fællesskab søge støtte til arbejde med det psykiske arbejdsmiljø indenfor disse fire områder
- Samarbejde
- Arbejdets omfang...
- Forandringer
- Vold og trusler.

http://vpt.dk/psykisk-arb…/sadan-soger-i-om-stotte-fra-spark

http://vpt.dk/spark-ansoegning

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARKs konsulenter kører ud i landet og besøger lokale, kommunale arbejdspladser, hvis Lokal MED/TRIO har brug for at se på det psykiske arbejdsmiljø sammen. SPARK er et fælles initiativ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.