Marianne Brogaard Jensen er ny sektorformand

Social- og Sundhedssektorens ny formand er Marianne Brogaard Jensen. Hun blev valgt med knap 75 procent af stemmerne blandt sektorens medlemmer

På Social- og Sundhedssektorens generalforsamling onsdag aften blev det offentliggjort, at Marianne Brogaard Jensen er ny sektorformand. Hun fik knap 75 procent af de afgivne stemmer ved urafstemningen blandt sektorens medlemmer.

Hun afløser Connie Geissler, der ikke kunne genopstille til formandsvalget på grund af alder.