Geriatrisk Dag

Geriatrisk sygepleje har store berøringsflader rent tværfagligt. Et spændende arrangement om Geriatrisk sygepleje blev en stor succes for FOA`s faggruppe social og sundhedsassistenter.

Faggruppen er budt ind i et samarbejde om den geriatriske borger.

Dagen bød på kvalificerede oplæg, hvor den enkelte kunne ”hente” viden med hjem og omsætte i eget jobområde.

FOA vil gerne igen planlægge og holde temaer i et samarbejde med faggrupper, der arbejder indenfor samme arbejdsområde.

Vi vedhæfter oplæg til inspiration og videndeling.

 

Du kan læse mere i disse tre oplæg - Geriatrisk Sygeplejeforum Geriatri-temadag Tidlig opsporing