Undersøgelse skal fremtidssikre Pau

En ny spørgeundersøgelse skal undersøge pædagogisk assistent uddannelsens behov, så de pædagogiske assistenter også i fremtiden opfylder de kompetencer, som arbejdspladserne spørger efter.

Ministeriet, FOA og KL ønsker en afklaring af pædagogisk assistent uddannelsens fremtidige behov. Der er i den forbindelse, via Rambøll, udsendt en arbejdskraftanalyse, der indeholder spørgeskemaer, som bla. er sendt til FOA medlemmer og TR.

Undersøgelsen er baseret på hvilke kompetencer, opgaver og behov, der vurderes realistiske for en pædagogisk assistent.

Vi vil meget gerne opfordre til, at I udfylder spørgeskemaet med henblik på, at den fremtidige Pædagogiskassistent forsat opfylder de kompetencer, der efterspørges ude på arbejdspladserne.