Valgmøde

Valgmøde for A-kasse-delegerede

FOAs A-kasse afholder delegeretmøde tirsdag den 13. december 2016 i København. Delegeretmødet svarer til kongressen i forbundet og er den øverste myndighed i FOAs A-kasse. Der afholdes delegeretmøde hvert 3. år, hvor man vælger en formand, næstformand og et antal medlemmer til den politiske ledelse.

Har du forslag til delegeretmødet skal det være indsendt senest 60 dage før delegeretmødet via det lokale valgmøde.

I Esbjerg foregår det lokale valgmøde onsdag 31. august - Se mere om mødet i aktivitetskalenderen.